تفاوت میان نسخه‌های «عددنویسی رومی»

جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
:CD = ۵۰۰-۱۰۰ = ۴۰۰
{{پایان چپ‌چین}}
* هرگاههرگاهی نمادی بین دو نماد بزرگ‌تر از خود قرار گرفته باشد، ابتدا با نماد سمت راستش ترکیب می‌شود، یعنی از ارزش آن می‌کاهد و بعد، طبق قانون اوّل، تفاضل بر ارزش نماد دیگر اضافه می‌شود.
{{چپ‌چین}}
:XIV = (۵-۱)+۱۰ = ۱۴
کاربر ناشناس