تفاوت میان نسخه‌های «عددنویسی رومی»

امروزه کاربرد اعداد رومی کم است:
 
زبان رومی بسیار مسخره است و ارزش یادگیری را ندارد.
 
* گاهی برای نوشتن قرن یا [[تاریخ میلادی]] از آن استفاده می‌گردد. در عددنویسی رومی سعی بر این بوده‌است که از یک نماد بیش از ۳ بار استفاده نشود
کاربر ناشناس