باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== سن ==
سن قدیمی‌ترین ستاره‌ای]]ستاره‌]]ای که تاکنون در کهکشان کشف شده(HE ۱۵۲۳–۰۹۰۱) در حدود ۶۱۳/۱۳میلیارد۶ میلیارد سال تخمین زده شده‌است (تقریباً به قدمت [[جهان]]) که با استفاده از اشعهٔ ماورای بنفش طیف‌سنج بزرگ برای اندازه‌گیری [[حجم]] برلیم دو ستارهٔ خوشه دی کروی تخمین زده شده‌است.{{مدرک}} [[زمان]] سپری شده بین ظهور اولین نسل ستاره در کهکشان راه شیری و اولین نسل ستاره در خوشه بین ۲۰۰ تا۳۰۰ میلیون سال استنباط شده‌است.{{مدرک}} با در نظر گرفتن اینکه سن تخمین زده شده برای ستاره‌ها در خوشهٔ کروی۸/۰±۴/۱۳ میلیارد سال است، سن قدیمی‌ترین ستاره‌ها در راه شیری در حدود ۸/۰±۶/۱۳ میلیارد سال تخمین زده می‌شود. صفحهٔ نازک کهکشانی نیز بین ۵/۶ تا۱/۱۰ میلیارد سال پیش شکل گرفته‌است.{{مدرک}}
 
== ساختار ==