باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند اعتصاب سراسری به متن
نخستین دیدار رسمی انجمن عمومی با نخست‌وزیر برگزار شد. نخست‌وزیر موافقت کرد که به صورت شخصی عدم استفاده از خشونت در برابر مردم را تضمین کند. تظاهرات برنامه‌ریزی‌شدهٔ بزرگی در [[میدان واتسلاو]] در مرکز پراگ برگزار شد. هنرمندان و دانشجویان به کارخانه‌های درون و بیرون پراگ رفتند تا برای همکاران خود در شهرهای دیگر، حمایت کسب کنند.
 
تظاهرات بزرگی در میدان هویزدوسلاو مرکز شهر براتیسلاوا انجام شد. دانشجویان خواسته‌ها را بیان کردند و از مردم خواستند در [[اعتصاب سراسری]] که برای ۲۷ نوامبر برنامه‌ریزی شده‌بود، شرکت کنند. در تظاهراتی دیگر در برابر کاخ عدالت، آزادی یان کارنوگورسکی که زندانی سیاسی بود، درخواست شد. کارنوگورسکی در ۲۳ نوامبر آزاد شد. تظاهرات بعدی در همهٔ شهرهای بزرگ چکسلواکی به راه افتاد.
 
[[کاردینال]] فرانتیشک توماشک، کشیش ارشد [[کلیسای کاتولیک|کاتولیک]] سرزمین‌های بوهمی حمایت خود از دانشجویان را اعلام کرد و با صدور بیانیه‌ای از سیاست‌های جاری دولت انتقاد کرد. برای نخستین بار طی انقلاب مخملی، ووبومیر فلدک در یک گردهمایی، درخواست لغو اصل قانون اساسی در مورد ایجاد «نقش رهبری» برای حزب کمونیست را بیان کرد.