تفاوت میان نسخه‌های «سوم بزرگ»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند دو دیز به متن
(←‏منابع: ویرایش و تصحیح (جزئی))
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند دو دیز به متن)
:** بطور کلی اگر از فاصله‌های کوچک یا درست نیم پرده کروماتیک کسر شود به کاسته تبدیل میشود.
:*** بطور کلی اگر از فاصله بزرگ نیم پرده کروماتیک کسر شود به فاصله کوچک تبدیل میشود.
[[سوم افزوده]]، [[سوم کوچک]] و [[سوم کاسته]] نیز فاصله‌های سوم هستند با این تفاوت که از تعداد نیم پردهٔ متفاوتی تشکیل شده‌اند. سوم افزوده دارای ۵ نیم پرده (مانند فاصلهٔ بین دو تا می دیز [فا])، سوم کوچک دارای ۳ نیم پرده (مانند دو تا می بمل) و سوم کاسته دارای ۲ نیم پرده ([[دو دیز]] تا می بمل) است.
 
فاصله‌های دیگری که با پسوند «بزرگ» نامگذاری شده‌اند، [[دوم بزرگ]]، [[ششم بزرگ]] و [[هفتم بزرگ]] هستند.