تفاوت میان نسخه‌های «کوهیار گودرزی»

جز
 
== عضویت‌ها و برخی سوابق ==
* عضو [[انجمن اسلامی دانشجویان]] [[دانشگاه صنعتی شریف]]
* دبیر سابق کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر
* از اعضای [[کمیته گزارشگران حقوق بشر]]