تفاوت میان نسخه‌های «آدنوزین تری‌فسفات»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند آمونیاک به متن
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند آمونیاک به متن)
 
== جذب انرژی خورشیدی ==
همهٔ موجودات زنده [[انرژی]] خود را از [[نور]] خورشید کسب می‌کنند، اما فقط گیاهان [[سبز]] می‌توانند نور [[خورشید]] را مستقیماً به کار گیرند و با کمک مواد اولیه ساده‌ای، مانند [[دی اکسید کربن]]، آب و [[آمونیاک]] ترکیبات یاخته‌ای بوجود آورند. این فرایند [[نورساخت]] نامیده می‌شود. قسمت اعظم موجودات دیگر باید محصولات حاصل ار نور ساخت را به صورت [[غذا]] مورد استفاده قرار دهند، یعنی [[گیاه]]ان استفاده کنند، یا موجوداتی را بخورند که خود با گیاهان [[تغذیه]] می‌شوند.
 
== دلایل واکنشهای شیمیایی ترکیبات غذایی ==