تفاوت میان نسخه‌های «ترجمه (زیست‌شناسی)»

اصلاح اشتباه املائی
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند متیونین به متن)
(اصلاح اشتباه املائی)
== مرحلهٔ آغاز ==
بخش کوچک‌تر ریبوزوم در مجاورت کدون آغاز به mRNA(ار ان ای پیام رسان) متصل می‌شود. سپس بخش بزرگتر ریبوزوم به بخش کوچک می‌پیوندد و ساختار ریبوزوم برای ترجمه کامل می‌شود.
هر ریبوزوم دو جایگاه دارد:یکی جایگاه p(ءبرایبرای پلی پپتید در حال ساخت)و دیگری جایگاه A(برای امینو اسید).در مرحله آغاز tRNA اغازگرآغازگر(ار ان ای ناقل)که ناقل [[متیونین]] است به جایگاه pوارد می‌شود و در انجا با کدون آغاز رابطهٔ مکملی برقرار می‌کند.
 
== مرحلهٔ ادامه ==