تفاوت میان نسخه‌های «ترجمه (زیست‌شناسی)»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند اسید آمینه به متن
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند اسید آمینه به متن)
 
== مرحلهٔ ادامه ==
هر رناتن دو جایگاه دارد. رمز و پادرمز، ابتدا وارد جایگاه اول (جایگاه P برای [[پلی‌پپتید]] در حال ساخت) و رمز و پادرمز بعدی وارد جایگاه دوم (جایگاه A) می‌شوند. بعد از قرار گرفتن رمز دوم آران‌ای پیام‌رسان در جایگاه دوم، آران‌ای جابجایی مکمل به آن متصل شده و اسید آمینه جایگاه اول به [[اسید آمینهٔآمینه]]ٔ جایگاه دوم [[پیوند پپتیدی]] می‌دهد و رمز آغاز از جایگاه اول خارج می‌شود. حالا رناتن به اندازهٔ یک رمز بر روی آرآن‌ای پیام‌رسان به جلو حرکت می‌کند و رمز و پادرمز دوم به جایگاه اول که به تازگی خالی شده‌است وارد می‌شوند و رمز سوم به جایگاه دوم وارد می‌شود.
 
رناتن به همین ترتیب بر روی آران‌ای پیام‌رسان حرکت می‌کند و تا انتهای آن ادامه می‌دهد تا به رمز پایان برسد.