تفاوت میان نسخه‌های «اندام جنسی»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند استیل کولین به متن
(وگ)
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند استیل کولین به متن)
 
=== نقش اعصاب پاراسمپاتیک ===
نخستین اثر تحریک جنسی مرد نعوظ آلت(penile erection) است که میزان آن با میزان تحریک، چه روانی و چه فیزیکی تناسب دارد. نعوظ بر اثر پیام‌های پاراسمپاتیکی ایجاد می‌شود که از طریق اعصاب لگنی از بخش ساکرال نخاع به آلت (پنیس) می‌روند. معتقدند که این فیبرهای عصبی پاراسمپاتیک برخلاف بیشتر فیبرهای پاراسمپاتیک دیگر علاوه بر [[استیل کولین،کولین]]، اکسید نیتریک(nitric oxide) یا پپتید روده‌ای مؤثر بر عروق(VIP) ترشح می‌کنند. اکسید نیتریک آنزیم گوانیلیل سیکلاز را فعال می‌کند و باعث افزایش ساخت گوانوزین مونوفسفات حلقوی(cGMP) می‌شود. cGMP هم به خصوص شرایین آلت و نیز شبکهٔ ترابکولار فیبرهای عضلهٔ صاف را در بافت نعوظی اجسام غاری(corpora cavernosa) و جسم اسفنجی(corpus spongiosum) در تنهٔ آلت منبسط می‌کند. جریان خون آلت با اتساع عضلات صاف عروقی افزایش می‌یابد و موجب آزادی اکسید نیتریک از سلول‌های اندوتلیال عروق و اتساع بیشتر عروق می‌گردد.
 
== اندام جنسی در حیوانات ==