تفاوت میان نسخه‌های «فاکتور نه»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند فسفولیپید به متن
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند فسفولیپید به متن)
فاکتور ۹ انسانی بالغ یک گلیگوپروتئین تک زنجیره با طول ۴۱۵ اسید آمینه و وزن مولکولی حدود ۵۷ کیلو دالتون است. این زیموژن سرین پروتئاز در کبد به عنوان یک مولکول پیش ساز که تغییرات زیادی را پیش از ترشح به خون متحمل می‌شود، سنتز می‌گردد و جهت فعالیت خود در مسیر انعقادی به ویتامین K وابسته است
== مسیر داخلی انعقاد خون ==
در مسیر داخلی انعقاد خون (Intrinstic pathway) کمپلکسی از فاکتورهای VIII و IX در ارتباط با ca++ و [[فسفولیپید]] پلاکتی سرانجام باعث فعال شدن فاکتور x میگردد.
[[پرونده:Coagulation full.svg|بندانگشتی|وسط|500px|The coagulation cascade.]]
== جستارهای وابسته ==