تفاوت میان نسخه‌های «چاپ افست»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۲ سال پیش
جز
سطح محافظت «چاپ افست» را تغییر داد: هرزنویسی گسترده ([ویرایش=تنها کاربران تأییدشده] (زمان سرآمدن ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۰۷ (UTC)) [انتقال=تنها کاربران تأییدشده] (زمان سرآمدن ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۰۷ (UTC)))
جز چاپ افست» را محافظت کرد: هرزنویسی گسترده ([ویرایش=تنها کاربران تأییدشده] (زمان سرآمدن ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۰۷ (UTC)) [انتقال=تنها کاربران تأییدشده] (زمان سرآمدن ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۰۷ (UTC))))
جز (سطح محافظت «چاپ افست» را تغییر داد: هرزنویسی گسترده ([ویرایش=تنها کاربران تأییدشده] (زمان سرآمدن ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۰۷ (UTC)) [انتقال=تنها کاربران تأییدشده] (زمان سرآمدن ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۳:۰۷ (UTC))))