تفاوت میان نسخه‌های «یاخته عصبی»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند هستک به متن
جز (ویرایش 83.121.124.140 (بحث) به آخرین تغییری که Dalba انجام داده بود واگردانده شد)
برچسب: واگردانی
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند هستک به متن)
هر نورون می‌تواند اطلاعات را از نورون دیگر یا از محیط دریافت و به یاختهٔ بعدی منتقل کند. نورون‌ها از نظر شکل متفاوت اند اما همهٔ آن‌ها تقریباً یک ساختمان دارند. جسم یاخته‌ای که از آن شاخه‌های به نام [[دندریت]] بیرون می‌آید بخشی از نورون است که جسم یاخته‌ای به وسیله آن پیام‌های عصبی را از نورون یا محیط دریافت می‌کند؛ و از انتهای آن رشته بلندی به نام [[آکسون]] منشعب می‌شود.
 
جسم یاخته‌ای دارای هسته و چند هستک،[[هستک]]، [[نوکلئوپلاسم]] یا شیرهٔ هسته و توده‌های [[کروماتین]] است. در ساختمان شیمیایی [[سیتوپلاسم]]، مقدار زیادی [[چربی]] وجود دارد. شبکه آندوپلاسمی، دانه‌های [[ریبوزوم]]، [[میتوکندری]]، [[دستگاه گلژی]] و [[لیزوزوم]] از اجزای دیگر یاخته عصبی هستند. علاوه بر این، اجسام نیسل نیز دیده می‌شود که رنگ‌های قلیایی را به خود جذب می‌کند. این اجسام فقط در جسم یاخته‌ای و دندریت وجود دارد.
 
== [[دارینه|دندریت و آکسون]] ==