تفاوت میان نسخه‌های «بیمارستان جم»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند آندوسکوپی به متن
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند کولونوسکوپی به متن)
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند آندوسکوپی به متن)
* تست ورزش، تست تالیوم، اکوکاردیو گرافی، [[هولتر]]، آنژیوسی تی
* دستگاه گوارش
* آندوسکوپی،[[آندوسکوپی]]، [[کولونوسکوپی]]، ERCP
* کلیه و مجاری ادراری
* دیالیز