تفاوت میان نسخه‌های «ترجمه (زیست‌شناسی)»

اصلاح ویرایشی
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند اسید آمینه به متن)
(اصلاح ویرایشی)
== مرحلهٔ آغاز ==
بخش کوچک‌تر ریبوزوم در مجاورت کدون آغاز به mRNA(ار ان ای پیام رسان) متصل می‌شود. سپس بخش بزرگتر ریبوزوم به بخش کوچک می‌پیوندد و ساختار ریبوزوم برای ترجمه کامل می‌شود.
هر ریبوزوم دو جایگاه دارد:یکی جایگاه p(برای پلی پپتید در حال ساخت) و دیگری جایگاه A(برای امینوآمینو اسید). در مرحله آغاز tRNA آغازگر (ار ان ای ناقل) که ناقل [[متیونین]] است به جایگاه pواردp وارد می‌شود و در آنجا با کدون آغاز رابطهٔ مکملی برقرار می‌کند.
 
== مرحلهٔ ادامه ==