تفاوت میان نسخه‌های «میدان الکتریکی»

جز
| cTopic= [[الکترواستاتیک]]
}}
برای تعریف '''میدان الکتریکی''' در یک نقطه معین از فضا، یک بار الکتریکی مثبت به اندازه واحد در آن نقطه قرار داده، سپس مقدار نیروی الکتریکی وارد بر این واحد بار را به عنوان [[شدت میدان الکتریکی]] تعریف می‌کنند. بار مثبت را نیز به عنوان بار آزمون تعریف می‌کنند. به بیان دقیقتر می‌توان [[میدان الکتریکی]] را به صورت حد نسبت [[نیروی الکتریکی]] وارد بر یک [[بار آزمون]] بر اندازه بار آزمون، زمانی که مقدار بار آزمون به سمت صفر میل می‌کند، تعریف کرد.
 
== پیشگفتار ==
از [[قانون کولن]] می‌دانیم که دو بار الکتریکی بر یکدیگر نیرو وارد می‌کنند. این [[نیرو]] را می‌توان با استفاده از مفهوم جدیدی به نام میدان الکتریکی توضیح داد، یعنی واسطه‌ای که بارهای الکتریکی بواسطه آن بر یکدیگر نیرو وارد می‌کنند. به بیان دیگر هر بار الکتریکی در فضای اطراف خود یک میدان الکتریکی ایجاد می‌کند که هرگاه بار الکتریکی دیگری در محدوده این میدان قرار گیرد، بر آن نیروی وارد می‌شود.
معمولاً [[خطوط میدان الکتریکی]] در اطراف هر [[بار الکتریکی]] با استفاده از مفهوم خطوط نیرو نشان داده می‌شود. به عنوان مثال اگر یک بار الکتریکی نقطه‌ای مثبت را در نقطه‌ای از فضا در نظر بگیریم، در این صورت خطوطی از این نقطه به طرف خارج رسم می‌شوند. این خطوط بیانگر جهت میدان الکتریکی هستند. همچنین با استفاده از [[چگالی]] خطوط میدان الکتریکی می‌توان به [[شدت]] میدان الکتریکی نیز پی برد.
 
علت بسیار کوچک بودن بار آزمون
 
== میدان الکتریکی حاصل از یک بار نقطه‌ای ==
فرض کنید که یک بار الکتریکی به اندزه q در نقطه‌ای از فضا که با [[بردار مکان]] r مشخص می‌شود، قرار داشته باشد. حال می‌خواهیم میدان الکتریکی حاصل از این بار را در نقطه دیگری که با بردار مکان ('r) مشخص می‌شود، تعیین کنیم. طبق تعریف یک بار نقطه‌ای مثبت آزمون در این نقطه قرار می‌دهیم. فرض کنید که اندازه بار آزمون ('q) باشد. در این صورت از طرف بار q بر این بار آزمون نیرویی وارد می‌شود که از [[قانون کولن]] به صورت زیر محاسبه می‌شود:
 
{{وسط|<math>\vec F=\frac{q.q'}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\hat a</math>}}
 
محاسبه می‌شود. چون نیروی F یک [[کمیت برداری]] است، بنابراین علاوه بر اینکه مقدار آن از رابطه گفته شده حاصل می‌شود، دارای یک جهت نیز هست که جهت آن با رابطه<math>\hat a=({\vec {r'}}-{\vec r})/|{\vec {r'}}-{\vec r}|</math> نشان داده می‌شود. در واقع این کمیت یک [[بردار]] یکه است. از آنجا که <math>R=|{\vec {r'}}-{\vec r}|</math> بیانگر فاصلهٔ دو بار است بنابراین نیروی وارد براین بار بدین صورت است:
 
{{وسط|<math>\vec F=\frac{q.q'}{4\pi\varepsilon_0 |{\vec {r'}}-{\vec r}|^3}({\vec {r'}}-{\vec r})</math>}}
* [http://kelasedars.org/?p=42 کلاس درس].
* [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=میدان+الکتریکی دانشنامه رشد].
* الکترومغناطیس ۱ / دکتر [[سعید محمدی]] / [[دانشگاه پیام‌نور]]
 
== پیوند به بیرون ==
[[رده:کمیت‌های فیزیکی]]
[[رده:مهندسی برق]]
[[رده:ویکی‌سازی رباتیک]]