باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند صلح جهانی به متن
متن پیشنهاد تصویب شده:
 
:''به‌نام سعادت ملت ایران و به‌منظور کمک به تأمین [[صلح جهانی،جهانی]]، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که [[صنعت نفت ایران]] در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرارگیرد.''
 
[[مجلس سنای ایران|مجلس سنا]] نیز این پیشنهاد را در [[۲۹ اسفند]] ۱۳۲۹ تصویب کرد و پیشنهاد قانونی شد.