تفاوت میان نسخه‌های «تاژک‌داران»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند فتوسنتز به متن
(thumb)
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند فتوسنتز به متن)
== تغذیه در تاژکداران ==
مشتمل بر سه نوع است: [[نورپرورد|نورپرورده‌رُست]] <sup>Holophytic</sup>، [[پوده‌رست]] <sup>Saprophytic</sup>، و [[حیوان‌گون‌خوار]] <sup>Holozoic</sup>.
:۱- روش نورپرورد یا فتوسنتز: در این روش تاژکدار غذای خود یعنی کربوهیدرات را به طریقه [[فتوسنتز]] از کربن دی اکسید، نمکهای غیر آلی، انرژی خورشیدی و بالاخره با کمک کلروفیل و آب طی چند مرحله می‌سازد و استفاده می‌کند.
:۲- روش پوده‌رستی: در این روش تاژکدار مواد آلی پوسیده و محلول در آب را از طریق سطح بدن جذب می‌کند و با ترشح آنزیمی روی آنها باعث گوارش و سپس جذب آنها می‌شود.
:۳- روش حیوان‌گون‌خواری: در این روش تاژکدار برای شکار طعمهٔ خود را از طریق بلع، به کمک پاهای کاذب یا توسط واکوئل‌های مخصوص و بالاخره از اندام‌های میله‌ای استفاده می‌کند.<ref name="ReferenceA"/>