باز کردن منو اصلی

تغییرات

۴ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند آنوریسم به متن
اختلالات عروقی ناشی از [[سرخرگ]] یا [[سیاهرگ]] در ایجاد درد نقش دارند. بعضی از مشکلات سرخرگی یا سیاهرگی که ممکن است عامل درد کمر باشند شامل:
* انسداد پیشرونده و تدریجی [[آئورت]]
* [[آنوریسم]] آئورت شکمی
* انسداد عروق ایلیاک (تهیگاهی)
* فشار به سیاهرگ‌های مهره‌ای