تفاوت میان نسخه‌های «ناشنوایی»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند گوش میانی به متن
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند گوش میانی به متن)
از دست دادن کامل [[شنوائی]] را ناشنوایی یا کری، و کم شدن آن را [[کم‌شنوایی]] گویند. اختلال می‌تواند ابتلاء نسبت به تمام نوت‌های صدا باشد یا محدود به صداهای معینی است. اندازه‌گیری حد شنوائی مستلزم مطالعه این اختلالات با دستگاهای ادیومتر که به آن [[ادیومتری]] گویند.
[[پرونده:HearingExam.jpg|بندانگشتی|چپ|[[شنوایی‌سنجی]].]]
* '''ناشنوایی مادرزادی''': به علت ناهنجاریهای وخیم [[گوش میانی]] یا داخلی که قابل برگشت نباشد.
یا اگر [[عصب کوکلئر]] نباشد یا پیشرفت انهدامی و فساد در مراکز عصبی شنوایی در کار باشد که بطور جلوگیری‌ناپذیری همراه با [[لالی]] و گنگی است زیرا کودک با غریزه تقلیدی صحبت کردن را یادمی‌گیرد به‌طوری‌که صداهای دیگران را بشنود.
* '''ناشنوایی اکتسابی''': دو نوع دارد. بنابر محل ابتلاء که محرومیت از شنوائی را تعیین می‌کند.