تفاوت میان نسخه‌های «لباس عروس»

بدون خلاصه ویرایش
طراحان لباس عروس اخیر  یک گرایش  را در بر گرفته‌اند ، که توسط افراد مشهوری مانند Gwen Stefani  و ریسویترسپون پشتیبانی می‌شود:  لباس‌های عروسی رنگی.
 
انواع لباس‌های عروسی رنگی که به اندازه طیف رنگین‌کمان گسترده است.
 
 
 
۱۱۰

ویرایش