تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه آزاد اسلامی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
''' منطقه هفده:استان گیلان'''
 
== رتبه دانشگاه آزاد اسلامی==
== براساس گزارش۲۰۱۵ایالت متحده آمریکا==
بر اساس گزارش ۲۰۱۵ ایالت متحده آمریکا دانشگاه آزاد اسلامی جزوه۲۰دانشگاه برترجهان درحوزه نانواست.
=== رتبه بندی ۲۰۱۹یو اس نیوز ===
دانشگاه آزاداسلامی باکل امتیاز۴۷.۷ دومین دانشگاه ایران ،ودرجهان با رتبه۴۶۰ قرارگرفته‌است.
کاربر گمنام