تفاوت میان نسخه‌های «نئومایسین»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند وزوز گوش به متن
جز (←‏مکانیسم اثر: اصلاح فاصله مجازی با استفاده از AWB)
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند وزوز گوش به متن)
* CNS: سردرد
* Derm: خارش، بثورات جلدی
* EENT: اتوتوکسیسیتی یا سمیت گوشی ([[وزوز گوش،گوش]]، ورتیگو و کاهش شنوایی )
* GI: اسهال، تهوع و استفراغ
* GU: نفروتوکسیسیتی یا سمیت کلیوی