باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند ماشین به ماشین به متن
 
== ESR ==
کنسرسیوم ESR به استانداردهای جاوا تعبیه شده‌است. به خصوص مقرون به صرفه استانداردها. دامنه‌های کاربردی معمول عبارتند از کنترل صنعتی، [[ماشین به ماشین،ماشین]]، پزشکی، اندازه‌گیری الکترونیکی، اتوماسیون خانگی، مصرف‌کننده، رابط انسان به دستگاه، ...
{| class="wikitable"
!ESR #