تفاوت میان نسخه‌های «ناشنوایی»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند تیفوس به متن
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند گوش میانی به متن)
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند تیفوس به متن)
مبدأ ناشنوایی درکی که منشأ آن [[پیچال]] (لابیرنت) باشد.
* شکستگی
* عفونت، تیفوس،[[تیفوس]]، مالاریا، گریپ
* مسمومیت مزمن (الکل-کنین، آسپرین، استرپتومایسن)
* مسائل عروقی، تصلب شرائین گوش داخلی