تفاوت میان نسخه‌های «مینا نوری»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند حرفه: هنرمند به متن
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند حرفه: هنرمند به متن)
- مجله دو هفته نامه تندیس، شماره ۲۳۶، آبان ۱۳۹۱، "آفتاب از پشت پنجره‌های بسته و پرده‌های کشیده"، ایمان افسریان{{سخ}}
- مجله دو هفته نامه تندیس، شماره ۲۸۵، مهر۱۳۹۳، "خلوت تر از همیشه"، مینا فشنگچی{{سخ}}
- فصل نامه [[حرفه: هنرمند،هنرمند]]، شماره ۵۲، پائیز ۱۳۹۳، "اشیا و روایت‌ها" ثمیلا امیرابراهیمی{{سخ}}
- روزنامه آسیا- واریته، ۲۲ مهر۱۳۹۳، "وقتی عینک‌ها دنیا را جور دیگری می‌بینند"{{سخ}}
- روزنامه آسیا- واریته، ۱۰ آبان ۱۳۹۳، اعظم علیزاده{{سخ}}