تفاوت میان نسخه‌های «اعتراضات میدان تیان‌آن‌من»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند میدان تیان‌آنمن به متن
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند میدان تیان‌آنمن به متن)
* اعلام حکومت نظامی در بخش‌هایی از پکن از ۳ ژوئن ۱۹۸۹ (از {{start date|1989|5|20}} – {{end date|1990|1|10}}, {{Age in years, months, weeks and days|month1=5|day1=20|year1=1989|month2=1|day2=10|year2=۱۹۹۰}})
* بعد از معترضان (به‌ویژه کارگران) و شورشیان با حمله به مأموران [[ارتش آزادی‌بخش خلق]] به روی معترضان آتش گشوده شد و صدها تا هزاران نفر از ساکنان پکن کشته شده، هزاران نفر نیز زخمی گشتند.
* مرگ تعداد نامعلومی از معترضان در [[میدان تیان‌آنمن]] در ۳ ژوئن
* تعدادی از سربازان در ۴ ژوئن به دست شورشیان کشته‌شدند.
* رهبران جنبش بعدها زندان یا تبعید شدند