تفاوت میان نسخه‌های «کلیسای عیسی مسیح قدیسان آخرالزمان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
# ما ایمان داریم که باید صادق، درستکار، پاکدامن، خیرخواه و فضیلت مند باشیم و به همه انسان‌ها نیکی کنیم و در واقع، می‌توانیم بگوییم که از موعظه‌های [پولس] پیروی می‌کنیم. ما به همه چیز ایمان داریم، به همه چیز امیدواریم، چیزهای زیادی را تحمل کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم همه چیز را تحمل کنیم. اگر چیزی فضیلت مند، دوست‌داشتنی، خوش‌نام یا قابل ستایش یافت شود، ما بسیار جویای آن هستیم.
 
=== کتاب‌های مقدس مورمون‌هامورد تایید کلیسای عیسی مسیح مقدسین آخرین زمان ===
مورمون‌هااعضای علاوه بر [[کتاب مقدس]]، سه کتاب دیگر را در کلیسای خود بهکلیسابه رسمیت می‌شناسند. این کتاب‌ها عبارت‌اند از: کتاب مورمون‌ها،مورمون‌، اصول و پیمان‌ها، و کتاب مروارید گرانبها. کلیسایاعضای مورمون،کلیسا، سخنان پیامبران زنده خویش را همچنین در حد کتاب‌های مقدس می‌دانند.
 
==== کتاب مورمون ====
[[پرونده:Book of Mormon English Missionary Edition Soft Cover.jpg|بندانگشتی|چپ|کتاب مقدس مورمونها]]
اولین مهاجرت آن‌ها مربوط به افرادی است بنام یارِدیان که پس از واقعه تاریخی سقوط برج بابل به سوی آمریکا رهسپار شدند و به خاطر بت‌پرستی و ارتداد از بین رفتند. مهاجرت بعدی در سال ۶۰۰ قبل از میلاد به وقوع پیوست که در آن گروهی از یهودیان به فرمان خداوند و قبل از سقوط توسط بابلی‌ها، اورشلیم را ترک کردند. این گروه که توسط شخصی به نام لحی و پسرش، نافی رهبری می‌شدند، از اقیانوس اطلس عبور کردند و به جنوب آمریکا رسیدند. در آنجا آنان به دو گروه رقیب تقسیم شدند که عده‌ای طرفدار نافی و عده‌ای دیگر طرفدار برادرش، [[لامان]] گشتند. خدا لامان را به خاطر نااطاعتی لعنت کرد و به این خاطر، رنگ پوست او و خانواده‌اش تیره شد. [[سرخ‌پوستان آمریکایی|سرخ‌پوستان]] آمریکا از نژاد لامان‌ها خوانده شده‌اند. نافی که مطیع و وفادار به احکام خداوند بود، افتخار این را پیدا کرد که عیسی مسیح قیام کرده را ملاقات کند. در این ملاقات، انجیل واقعی و راستین توسط عیسی مسیح به آنان موعظه شد. در ادامه اختلافات بین لامان و نافی لامان‌ها دست به نابودی زدند، ولی یکی از آنان به نام مورمون زنده ماند و قبل از مرگ تمام این وقایع را بر روی الواحی طلایی ثبت کرد. این لوحه‌ها به وسیله «مورونی»، پسر مورمون زیر خاک مدفون شد. ۱۴۰۰ سال بعد مورونی به صورت فرشته‌ای بر ژوزف اسمیت (بنیانگذار این فرقه) ظاهر شد و محل الواح را به او نشان داد.
بر پایه عقیده مورمون‌ها باغ عدن یا بهشت در ایالت میسوری آمریکا قرار داشته‌است که اورشلیم جدید پس از بازگشت مسیح نیز در آنجا قرار خواهد گرفت.
کاربر گمنام