تفاوت میان نسخه‌های «کلیسای عیسی مسیح قدیسان آخرالزمان»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== بنیانگذار و تاریخ پیدایش ==
[[ژوزف اسمیت]]، بنیانگذاربازآورنده و اولین پیامبر فرقه مورمون‌هاستکلیساست. او در سال ۱۸۲۰ زمانی که ۱۵ ساله بود، به گفته خود رؤیایی از جانب خدا دریافت کرد که در آن به او گفته شد همه کلیساها در اشتباه‌اند و او نباید به هیچ‌کدام بپیوندد. ژوزف اسمیت مجدداً در ۱۸ سالگی رؤیایی دیگر دریافت کرد که در آن از جانب فرشته‌ای به نام مورونی به او مأموریتی عظیم داده شد تا به دنبال الواح طلایی و لوحه‌های قدیمی بگردد.
 
سرانجام در سال ۱۸۳۰ پس از به دست آوردن این [[لوح|الواح]] و ترجمه آن‌ها این کتاب‌ها به عنوان کتاب‌هایکتاب‌ مورمون‌هامورمون‌ انتشار یافت. اگر چه ژورف اسمیت از شرایط تحصیلی خوبی برخوردار نبود، اما با پیدا کردن عینک مخصوص در کنار الواح طلایی و گذراندان سه سال در خلوت و در پس پرده موفق به ترجمه متون شد و در انتها الواح طلایی را به فرشته باز پس داد. ژوزف اسمیت و برادرش، هیرام اسمین از طرف حکومت ایالتی [[ایلینوی]] بازداشت و در سال ۱۸۴۴ توسط افرادی مسلح که به زندان نفوذ کردند، کشته شدند. بدین شکل ژوزف اسمیت به عنوان اولین شهید اینکلیسای عیسی مسیح مقدسین آخرین زمان فرقه نیز نام گرفت.
گفته شده که اسمیت در هنگام مرگ دارای ۴۸ همسر بود. همچنین او و برادرش هر دو [[ماسون]] بودند.<ref>[http://www.lightplanet.com/mormons/daily/history/1831_1844/nauvoo_freemasonry_eom.htm Encyclopedia of Mormonism, Vol. 1, Freemasonry in Nauvoo]</ref>
 
== عقاید کلیسا ==
کاربر گمنام