تفاوت میان نسخه‌های «اصل توازی اقلیدس»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند هندسهٔ اقلیدسی به متن
(1 ویرایش 5.120.175.244 (بحث) خنثی‌سازی شد: اصل است، قضیه نیست که به دنبال اثباتش باشید. ([[وپ:توینکل|توینک...)
برچسب: خنثی‌سازی
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند هندسهٔ اقلیدسی به متن)
 
== هندسه‌های دیگر ==
این اصل مناقشه برانگیزترین اصل از اصول پنج‌گانهٔ [[هندسهٔ اقلیدسی]] است. کنکاش برای طرح این اصل به عنوان قضیه و اثبات آن با توجه به چهار اصل ماقبلش منجر به ابداع اصل توازی جدیدی شد. [[اصل توازی هذلولوی]] و [[اصل توازی ریمانی]] در سده‌های اخیر هندسه‌های جدیدی را به وجود آوردند که به [[هندسه هذلولوی|هندسهٔ هذلولوی]] یا [[هندسه لباچفسکئی|هندسهٔ لباچفسکئی]] و [[هندسه ریمانی|هندسهٔ ریمانی]] یا [[هندسه بیضوی|هندسهٔ بیضوی]] مشهورند.
 
== منابع ==