باز کردن منو اصلی

تغییرات

ابرابزار
}}
 
'''شهرستان دشت آزادگان''' یکی از شهرستان‌های [[استان خوزستان]] در جنوب غربی [[ایران]] است. مردم این شهرستان عرب و به زبان عربی سخن می گویندمی‌گویند.
 
== نام‌گذاری ==
این شهرستان از شرق با شهرستان‌های [[شهرستان شوش|شوش]] و [[شهرستان اهواز|اهواز]] هم‌مرز است.
 
در خوزستان باد معروفی است به نام «سام» که از دشت میشان به طرف شمال شرق می‌وزد بادی است بسیار گرم که در تابستان جریان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=جغرافیای مفصل ایران|نام خانوادگی=بدیعی|نام=ربیع|ناشر=اقبال|سال=1362|شابک=|مکان=|صفحات=75}}</ref>
 
== تاریخ ==
سرزمین مسنه یا میشان که در حدود قرن دوم میلادی استقلال یافته‌است قسمت کوچکی از خوزستان امروز بوده در مصب رود دجله که در آن زمان با فرات توأم نمیشدهنمی‌شده و مستقیماً به خلیج فارس می ریخته‌استمی‌ریخته‌است و ظاهراً از جایی شروع میشدهمی‌شده که رود کارون به دجله می ریخته‌استمی‌ریخته‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ تمدن ایران ساسانی|نام خانوادگی=نفیسی|نام=سعید|ناشر=مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها|سال=1383|شابک=|مکان=تهران|صفحات=378}}</ref>
 
در دوره اسلامی میسان را شامل نواحی واسط و بصره میدانستندمی‌دانستند و قصبه آن نیز میسان نام داشته‌است. چون ایرانیان به این ناحیه دشت میشان میگفته‌اندمی‌گفته‌اند پیداست که ناحیه مسطح دو طرف دجله و کارون بوده‌است. ظاهراً این ناحیه تا حدود سال ۲۲۵ میلادی مستقل بوده‌است و در این سال اردشیر بابکان آن را جزو شاهنشاهی ساسانی کرده‌است.<ref name=":0" />
 
سرزمین مسن همان است که ایرانیان در صدر اسلام به آن میشان یا دشت میشان یا میشون میگفتندمی‌گفتند و تازیان آن را به میسان و دست میسان بدل کرده‌اند و به همین جهت احتمال نزدیک به یقین میرودمی‌رود که در زمان ساسانیان هم به آن میشان میگفته‌اندمی‌گفته‌اند چنان‌که حکمران آنجا را «میشانشاه» لقب میدادندمی‌دادند و مسن ضبط دیگری از همین کمه میسان است. به این کلمه نخست در قرون دوم میلادی برمی‌خوریم و به خط یونانی آن را «مسنه»Mesene نوشته‌اند.<ref name=":0" />
 
== تقسیمات کشوری ==