باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
'''سیستم کنترل''' یا '''سامانه کنترل''' به مجموعهٔ ابزار و تمهیداتی اطلاق می‌شود که به منظور کنترل نمودن و تحت مدیریت قرار دادن رفتار [[فرایندها]] و [[سیستم‌ها]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
شرط اساسی یک سیستم کنترلی این است که باید پایدار باشد. همچنین باید علاوه بر پایداری مطلق، پایداری نسبی قابل قبولی نیز داشته باشد. یعنی پاسخ باید بطور معقولی سریع و میرا باشد. سیستم کنترلی باید بتواند خطاها را تا صفر یا مقادیر نسبتاً کمی کاهش دهد. شرط پایداری نسبی معقول و شرط دقت در حالت ماندگار ناسازگارند. در طراحی سیستمهایسیستم‌های کنترل باید میان این دو شرط موثرترینمؤثرترین مصالحه را برقرار کرد.
 
== روش طراحی سامانه‌های کنترل ==
روش اصلی طراحی هر [[سامانه کنترل]] عملی الزاماً مبتنی بر روشهایروش‌های آزمون و خطاست. ترکیب هر سیستم [[کنترل خطی]] از لحاظ نظری ممکن است؛ و [[مهندسی کنترل]] قادر است به روشی منظم اجزای لازم برای انجام منظوری مشخص را تعیین کند. اما در عمل ممکن است محدودیتهایمحدودیت‌های مختلفی بر سر راه سیستم قرار بگیرد. یا سیستم غیر خطی بشود. در چنین مواردی، هیچ روش ترکیبی وجود ندارد. حتی ممکن است که مشخصه‌های اجزا دقیقاً معلوم نباشند؛ بنابراین همواره ضرورت دارد که از روشهایروش‌های [[آزمون و خطا]] استفاده شود.
 
آنچه که در عمل با آن مواجه هستیم این است که دستگاه مشخصی وجود دارد و مهندس کنترل باید بقیه سیستم را به گونه‌ای طراحی کند تا کل سیستم بتواند مشخصات مفروضی را برآورده سازد؛ و وظیفه خاصی را انجام دهد. ویژگیهایویژگی‌های چنین سیستمی باید بصورت ریاضی بیان شود.
 
مهندس کنترل در طراحی سیستمهایسیستم‌های کنترل باید بتواند پاسخ سیستم به سیگنالهاسیگنال‌ها و اغتشاشات گوناگون را تعیین و تحلیل کند. معمولاً طرح اولیه سیستم رضایتبخش نیست. پس در صورت لزوم سیستم را باید دوباره طراحی و تحلیل کند؛ و این فرایند را تا آنجا تکرار کند که به سیستم مطلوب دست یابد. پس از آن می‌تواند نمونه فیزیکی سیستم را بسازد.
 
== تحلیل سامانه‌های کنترل در حوزه زمان ==
 
== طراحی سامانه‌های کنترل در حوزه زمان ==
منظور از طراحی سیستمهایسیستم‌های کنترل در حوزه زمان استفاده از خواص و مشخصه‌های حوزه زمانی سیستمی است که قرار است طراحی شود. مشخصه‌های حوزه زمانی یک [[سیستم کنترل]] خطی با پاسخهای گذرا و حالت مانای سیستم وقتی برخی سیگنالهایسیگنال‌های آزمون اعمال می‌شوند، عرضه می‌شوند. بسته به اهداف طراحی، این سیگنالهایسیگنال‌های آزمون معمولاً به صورت یک [[تابع پله‌ای]] یا یک تابع شیبی یا تابع‌های حوزه زمانی دیگر است. وقتی ورودی یک تابع پله‌ای است غالباً درصد فراجهش، زمان خیز و زمان استقرار برای سنجش عملکرد سیستم به کار می‌روند. برای مشخص کردن پایداری نسبی سیستم به لحاظ کمی [[نسبت میرایی]] و فرکانس نامیرای طبیعی را می‌توان به کار برد. این کمیتها را تنها در مورد سیستم مرتبه دوم نمونه می‌توان دقیقاً تعریف کرد. در سیستمهایسیستم‌های مرتبه بالاتر این کمیتها تنها وقتی معنی دارند که جفت قطبهای نظیر [[تابع تبدیل]] [[حلقه بسته]] بر پاسخ [[دینامیک سیستم]] مسلط باشند؛ بنابراین برای طراحی در حوزه زمان، معیارهای طراحی غالباً شامل ماکسیمم فراجهش به عنوان یک پارامتر طراحی می‌شوند.
 
== تحلیل سامانه‌های کنترل در حوزه فرکانس ==
عملکرد یک سیستم کنترل با مشخصه‌های پاسخ در حوزه زمان واقعی تر و مستقیم تر سنجیده می‌شود. دلیل این امر این است که عملکرد غالب سیستمهایسیستم‌های کنترل براساس پاسخهای مربوط به سیگنالهایسیگنال‌های آزمون خاصی بررسی می‌شود. این امر با تحلیل و طراحی سیستمهایسیستم‌های مخابراتی که در آنهاآن‌ها [[پاسخ فرکانسی]] از اهمیت بیشتری برخوردار است، مغایرت دارد. زیرا در این حالت اکثر سیگنالهاییسیگنال‌هایی که باید پردازش شوند، یا سینوسی هستند یا مرکب از اجزای سینوسی هستند.
 
== طراحی سامانه‌های کنترل در حوزه فرکانس ==
به‌طور کلی روشهایروش‌های طراحی تحلیلی مناسبی برای سیستمهایسیستم‌های مرتبه بالا وجود ندارد. اگرچه روشهایروش‌های مکان ریشه‌ها و کانتور ریشه‌ها اطلاعاتی دربارهٔ آثار انواع مختلف کنترل کنندهکنترل‌کننده به دست می‌دهند، اما اینها نمی‌توانند پارامترهای کنترل کننده‌ها را مشخص سازند، مگر اینکه تعداد زیادی مکان ریشه رسم شود. اما طراحی در حوزه فرکانس به برکت روشهایروش‌های نیمه ترسیمی امکان طراحی سیستماتیک سیستمهایسیستم‌های کنترل خطی را فراهم می‌سازد.
 
== نظریه کنترل ==
نظریه نوین کنترل نسبت به نظریه کلاسیک کنترل مزایای بسیاری دارد. از نظریه نوین می‌توان در طراحی سیستمهایسیستم‌های وابسته به زمان چند متغیره استفاده کرد. این نظریه، مهندس کنترل را قادر می‌سازد که در ترکیب سیستمهایسیستم‌های بهینه شرایط اولیه را به دلخواه برگزیند؛ و به این ترتیب تنها با جنبه‌های تحلیلی مسایل سر و کار داشته باشد. یکی از مزایای عمده نظریه نوین کنترل این است که برای انجام [[محاسبات عددی]] لازم می‌توان از کامپیوترهای رقمی استفاده کرد.
 
== تحلیل مکان ریشه‌ای سامانه‌های کنترل ==
ابتدا باید اثرهای یک صفر را بر روی شکل مکان ریشه‌های یک سیستم مرتبه دوم بررسی کرد. سپس به مقایسه اثرهای کنترل مشتقی و پسخورد سرعت در عملکرد سرومکانیزم وضعیتی پرداخت. سپس باید سیستم پایدار مشروط و سیستمهایسیستم‌های ناکمینه-فاز و سرانجام تغییرات دو پارامتر سیستم را بررسی نمود.
 
== جستارهای وابسته ==
* [[نظام‌الدین فقیه]]، [[سیستم‌های کنترل]] ۹۶۴-۵۹۵۷-۶۰-۵:[[شابک]]<ref>[http://www.rasekhoon.net/books/show-417663.aspx سیستم‌های کنترل]</ref><ref>[http://openlibrary.org/works/OL8794835W/Control_Systems Control Systems]</ref>
* کتاب کنترل، تألیف کاتسو هیکو اگاتا ترجمه علی کافی چاپ [[مرکز نشر]] دانشگاهی
* کتاب سیستمهایسیستم‌های کنترل، تألیف بنجامین کو، ترجمه علی کافی. چاپ مؤسسه انتشارات علمی‌دانشگاه [[صنعتی شریف]]
* Tou, J. T. , Modern Control Theory, New York, N.Y. : McGraw-Hill Book Company, Inc. , 1964
 
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش