محمد بن منور: تفاوت میان نسخه‌ها

افزایش اطلاعات
(افزایش اطلاعات)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(افزایش اطلاعات)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه افزودن فضای خالی زیاد
محمد بن منور بن سعد بن طاهر بن سعید میهنی نویسنده کتاب اسرارالتوحید فی مقامات بن سعید الخیر که ۱۳۰ سال بعد از مرگ جدش ابوسعید ابن خیر درسال ۵۷۰ تأليف شد.وی یکی از پارسی گویان بزرگ ایرانی در قرن ۶ هجری بوده است. چنانکه از نام کتاب برمى‌آيد، محمدبن منور آن را دربارهٔ احوال و اخبار و اقوال و کرامات جد خويش از مجموعهٔ روايات و اطلاعاتى که در اين‌باره داشته، گرد آورده و بنابر آنچه در آغاز پاره‌اى از نسخ اين کتاب آمده است آن را به ابوالفتح غياث‌الدين محمدبن سام پادشاه غورى متوفى به‌سال ۵۹۹ هجری تقديم داشته است. مؤلف کتاب بعد از حادثهٔ غزان ۵۴۸هجری و قتل‌ها و ويرانى‌هاى آن وحشيان در خراسان و کشتارى که در ميهنه کرده. نویسنده:محمد امین گیوری