تفاوت میان نسخه‌های «شاخ‌قوچی»

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند پرمین به متن
(فسیل شاخص)
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند پرمین به متن)
شاخ‌قوچی‌ها را بر اساس خط درز، تزئینات و دیگر ویژگی‌هایشان به سه رده تقسیم می‌کنند:
# شاخ‌سنگی Ceratitic (کربونیفر تا تریاسه)
# زاویه‌دار Goniatitic (دونین تا [[پرمین]])
# شیپوری Ammonitic (پرمین تا کرتاسه)