باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
''' منطقه هفده:استان گیلان'''
 
== رتبه علمی دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای آن ==
 
بر اساس گزارش ۲۰۱۵ ایالت متحده آمریکا دانشگاه آزاد اسلامی جزوه۲۰دانشگاه برترجهان درحوزه نانواست.
== براساس گزارش۲۰۱۵ایالت متحده آمریکا==
بر اساس گزارش ۲۰۱۵ ایالت متحده آمریکا دانشگاه آزاد اسلامی جزوه۲۰دانشگاه برترجهان درحوزه نانواست.
=== رتبه بندی ۲۰۱۹یو اس نیوز ===
دانشگاه آزاداسلامی باکل امتیاز۴۷.۷ دومین دانشگاه ایران ،ودرجهان با رتبه۴۶۰ قرارگرفته‌است.