تفاوت میان نسخه‌های «خاندان بن‌لادن»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
برچسب: افزودن تگ‌های خالی
'''خاندان بن لادن''' ({{lang-ar|بن لادن}}) یک خاندان ثروتمند و پرنفوذ در [[عربستان سعودی]] است که با خاندان [[آل سعود]] رابطه نزدیکی دارد.
منافع مالی خانواده بن لادن توسط [[گروه سعودی بن لادن]]، یک شرکت بزرگ در زمینه نفت و اکتشاف با درآمد سالانه ۲ میلیارد دلار و بزرگترین شرکت ساختمانی در جهان با دفاتر در لندن، دبی و ژنو تأمین می‌شود.
 
== شجره نامه ==
{{chart/start|align=center}}
{{chart|||||||||la|la=Ladin Ali al-Qahtani}}
{{chart||||||||||!}}
{{chart|||||||||ab|ab=Aboud bin Ladin}}
{{chart||||||||||!}}
{{chart|||||||||aw|aw=Awad ibn Aboud bin Ladin (d. 1919)}}
{{chart||||,|-|-|-|-|-|+|-|-|.}}
{{chart||||omar|||mu||ab|omar=Omar bin Awad bin Laden|mu=[[Mohammed bin Awad bin Laden]] (1908-1967)|ab=Abdullah bin Awad bin Laden}}
{{chart||||||||||D|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|y|wiv|wiv=50 other wives}}
{{chart||||||||||D|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|y|Rab||||!|Rab=Rabab Haguigui}}
{{chart||||||||||:|||||||||||!|||||||prog|prog=<nowiki></nowiki>
# [[Salem bin Laden]] (1946-1988)
# Ali bin Laden
# [[Bakr bin Laden]] (b. 1946)
# Mahrous bin Laden
# Hassan bin Laden
# [[Tarek bin Laden]] (b. 1947)
# Thabet bin Ladin (d. 2009)
# Ghalib bin Laden
# Yahya bin Laden
# Omar bin Laden
# Abdul Aziz bin Laden
# Issa bin Laden
# Tarek bin Laden
# Ahmed bin Laden
# Shafiq bin Laden
# Saleh bin Ladin
# Haider bin Laden
# Saad bin Laden
# Abdullah bin Laden
# Yasser bin Laden
# Shaikha Mohammed bin Laden
# Mohammad bin Laden (b. 1967)}}
{{chart||||||||||||||G2|~|~|~|Ham||||||||||)|-|-|-|.|Ham=[[Hamida al-Attas]]}}
{{chart||||||||||||||!||||||||||||||prog2|||Yes|~|~|y|~|~|Car|Yes=[[Yeslam bin Ladin]] (b. 1950)|Car=[[Carmen bin Ladin|Carmen Duroof]]|prog2=<nowiki></nowiki>
# Ibrahim bin Ladin
# Khalil bin Ladin
# Fawzia bin Ladin}}
{{chart|||||||||||os||||||||||||||||mus|os=[[Osama bin Laden]] (1957-2011)|mus=<nowiki></nowiki>
# [[Wafah Dufour]]
# Najia Dufour
# Noor Dufour}}
{{chart|||||||||||D|~|~|~|~|~|~|~|y|nah|nah=[[Najwa Ghanhem]]}}
{{chart|||||||||||:||||||||!}}
{{chart|||||||||||D|~|~|y|wif2||prog4|wif2=Khadijah Sharif|prog4=<nowiki></nowiki>
# [[Abdallah bin Laden]] (b. 1976)
# Abdul Rahman bin Laden (b. 1978)
# [[Saad bin Laden]] (1979–2009)
# [[Omar bin Laden]] (b. 1981)
# Osman bin Laden (b. 1983)
# Mohammed bin Osama bin Laden (b. 1983)
# Fatima bin Laden (b. 1987)
# Zulki bin Laden (b. 1990)
# Laden "Bakr" bin Laden (b. 1993)
# Zakaria bin Laden (b. 1997)
# Nour bin Laden (b. 1999)}}
{{chart||||||wif3|y|~|%|7|morek|wif3=Khairiah Saber|morek=<nowiki></nowiki>
# Ali bin Laden (b. 1986)
# Amer bin Laden (b. 1990)
# Aisha bin Laden (b. 1992)}}
{{chart|||morek2||:|L|y|wif4|wif4=Siham Sabar|morek2=[[Hamza bin Laden]] (b. 1989)}}
{{chart|||||||:|sihkid|sihkid=<nowiki></nowiki>
# Khalid bin Laden (1988–2011)
# Khadija bin Laden (1988-2007)
# Miriam bin Laden (b. 1990)
# Sumaiya bin Laden (b. 1992)}}
{{chart|||||||||||L|y|wif5|wif5=Amal Fateh al-Sadah}}
{{chart||||||||||||!}}
{{chart||||||||||||omgfinally|omgfinally=<nowiki></nowiki>
# Ryon bin Laden (b. 1993)
# Safiyah bin Laden (b. 2001)
# Aasiah bin Laden (b. 2003)
# Ibrahim bin Laden (b. 2004)
# Zainab bin Laden (b. 2006)
# Hussein bin Laden (b. 2008)}}
{{chart/end}}
 
:[[Mohammed bin Awad bin Laden]] (1908–1967)
:His sons are:
# [[Salem bin Laden]] (1946–1988) ''married'' [[Caroline Carey]]
# Ali bin Laden
# Thabet bin Laden (d. 2009)
# Mahrous bin Laden
# Hassan bin Laden
# [[Bakr bin Laden]]
# Khalid bin Laden
# [[Yeslam bin Ladin]] (born 1950) ''married'' [[Carmen bin Ladin]] (born 1954)
## Wafah Dufour (born 1978)
## Najia Dufour (born 1979)
## Noor Dufour (born 1987)
# Ghalib bin Laden
# Yahya bin Laden
# Omar bin Laden
# Abdul Aziz bin Laden
# Issa bin Laden
# Tarek bin Laden
# Ahmed bin Laden
# Ibrahim bin Laden
# [[Shafiq bin Laden]]
# [[Osama bin Laden]] (1957–2011) ''married'' [[Najwa Ghanem]] (born 1960)
# Khalil bin Ladin
# Saleh bin Ladin
# Haider bin Laden
# Saad bin Laden
# Abdullah bin Laden
# Yasser bin Laden
# Mohammad bin Laden (born 1967)
 
== منابع ==