تفاوت میان نسخه‌های «بحث کاربر:Grim reaper»

صفحه‌ای تازه حاوی «<center> <div style="text-align: center; width: 70%; padding: 1em; border: 1px solid;"> '''{{قلم رنگ|قرمز|این کاربر نس...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «<center> <div style="text-align: center; width: 70%; padding: 1em; border: 1px solid;"> '''{{قلم رنگ|قرمز|این کاربر نس...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)