باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند همه‌گیری به متن
* هنر مدرن سبک‌های جدیدی همچون [[اکسپرسیونیسم]]، [[کوبیسم]] و [[سوررئالیسم]] را به وجود آورد.
* حمل و نقل توسط [[اتوموبیل]] در نیمهٔ سدهٔ بیستم برای طبقات متوسط غربی میسر و آسان شد. این امر همچنان در حال پیشرفت در جهان است. طراحی شهرها در اکثر کشورهای غربی به شکلی بود که اتوموبیل‌ها را مرکز توجه قرار می‌داد. اتوموبیل تبدیل به نماد جوامع مدرن شد.
* [[ورزش]] تبدیل به بخش مهمی از جامعه شد، به‌طوری‌که دیگر مخصوص طبقات خاص نبود. بعدها تماشای ورزش از [[تلویزیون]] نیز تبدیل به فعالیت [[همه‌گیری]] شد.
 
=== بیماری‌ها و داروها ===