تفاوت میان نسخه‌های «بحث کاربر:Paiver»

:::مورد چهارم. من مقاله ای که شما برای امیر حسین موحدی ایجاد کردید را حذف نکردم. ان مقاله را دوستان مدیر دیگر حذف کرده اند، من صفحه پروفایل شما را که حاوی مقاله ایشان بود حذف کردم. چون در ویکی پدیا صفحات کاربری نمیتواند شبیه به مقالات باشند. در مورد حذف آن مقاله هم اگر به جای عصبانیت و یا نتیجه گیری زودهنگام اینکه همه ما یک پا صادق خلخالی هستیم، از مدیرانی که مقاله حذف کرده بودند کمک میخواستید تا مشکلات مقاله را نام ببرند و شما به شیوه دانشنامه ای روی آنها بحث میکردید مطمئنا تا الان به جواب بهترین رسیده بودید نسبت به اینکه حساب کاربریتان بسته شود و خودتان هم از ما دل چرکین و خشمگین باشید.
::لطف کنید صبر و حوصله به خرج داده و این متن نسبتا بلند را با آرامش بخوانید و در مورد واکنشتان کمی تفکر کنید. مطمئن باشید ویکی آن چیزی که شما برداشت کرده اید نیست و نخواهد بود. با احترام فراوان...فرشته مرگ.--[[کاربر:Grim reaper|<b style="white-space:nowrap;text-shadow:#000 0em 0em 0.4em,#5a0 -0.2em -0.2em 0.4em,#0a0 0.2em 0.2em 0.4em;color: #000000">فرشتهٔ مرگ</b>]]&nbsp;<sup><small>[[بحث کاربر:Grim reaper|(بحث)]]</small></sup> ‏۱۱ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۵۵ (UTC)
 
::راستی شما به نظر میرسد که جای دیگری هم اشتباه کردید. شما [https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:DejaVu&diff=prev&oldid=25025551 این پیام] و یکی دو پیغام دیگر را برای من در صفحه بحث جناب [[کاربر:DejaVu]] قرار دادید، در حالی که ایشان یک کاربر دیگر است. من این یکی: [[کاربر:Grim reaper]] هستم.--[[کاربر:Grim reaper|<b style="white-space:nowrap;text-shadow:#000 0em 0em 0.4em,#5a0 -0.2em -0.2em 0.4em,#0a0 0.2em 0.2em 0.4em;color: #000000">فرشتهٔ مرگ</b>]]&nbsp;<sup><small>[[بحث کاربر:Grim reaper|(بحث)]]</small></sup> ‏۱۱ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۳۹ (UTC)