تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه ییل»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه استفادهٔ زیاد از تگ یا الگوی سرخط
تعداد دانشجویان : 12.312 نفر<br/>
دانشجویان مقطع کارشناسی : 5453<br/>
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد : 6859<br/>
== دانشکده ها ==
1. سلامت عمومی<br/>
2. مدیریت<br/>
3. جنگل داری و محیط زیست<br/>
4. مهندسی<br/>
5. هنر<br/>
6. معماری<br/>
7. درام<br/>
8. پرستاری<br/>
9. دارو<br/>
10. موسیقی مذهبی<br/>
11. حقوق<br/>
 
== منابع ==
۳۰

ویرایش