کمال‌الدین اسماعیل: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ابزار پیوندساز: افزودن پیوند آسیای صغیر به متن
(نیم‌فاصله)
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند آسیای صغیر به متن)
* نقطه اش هم مهر داغ اندرون انوری ست
 
ویا در جایی دیگر [[خیالی]] دیگر شاعر عثمانی که در آنجا بسیار محبوب است و حتی اورا [[حافظ]] عثمانی نامیده‌اند و در اشعارش سعی می‌کرد از کلمات فارسی کمتری استفاده کند در مورد شعر فارسی و شعر کمال بیتی دارد که نه تنها ارزش شعر فارسی بلکه منزلت کمال را در [[آسیای صغیر]] بخوبی نشان می‌دهد:
* demen ki siir hemen Hafiz u Kemalindir
* ezan okumadin mi dunyadan gidince bilal