تفاوت میان نسخه‌های «سازمان سنجش آموزش کشور»

برچسب: نشانی اینترنتی محتمل بر اسپم
 
== منابع ==
* [httphttps://dolatphdtest.ir/Nsite1396/FullStory06/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-97-98/?Id=186547 رئیس سازمان سنجش تغییر کرد]
نشریه اندیشه پویا؛ شماره ۲۹، مهر ۱۳۹۴
 
۴۵

ویرایش