وضعیت حقوقی چندهمسری: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار برروز کردن نقشه
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار برروز کردن نقشه)
[[پروندهFile:Legality of polygamy.pngsvg|thumb| |400px|
| <div style="margin:0 0.5em;">
{{زیرنویس نقشه|#000000|چندهمسری مجاز است و رخ می‌دهد}}
{{زیرنویس نقشه|#c8ccd12a7fff|جایگاهچند قانونیهمسری روشنقانونی نیستاست}}
{{زیرنویس نقشه|#7eaff5ababab|چندهمسریUnknown غیرقانونیست ولی به طور کامل مجرمانه نشده استdata}}
{{زیرنویس نقشه|#009eff217821|چندهمسری بهقانونی طوربرای کاملمسلمانان لغوو شدهغیرقانونی وبرای غیر مجرمانهمسلمانان است}}
{{زیرنویس نقشه|#0000ff|چندهمسری غیرقانونیست اما عمل به آن مجرمانه نیست}}
{{زیرنویس نقشه|#000000|چندهمسری مجازغیرقانونی است و رخعمل می‌دهدمجرمانه است}} </div>
{{فهرست گلوله‌ای|style=margin:0.5em 0.5em 0.25em;border-top:1px solid#aaa;font-size:94%; |item_style=line-height:1.3em;
| در هند، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، و سری لانکا تنها برای [[مسلمان|مسلمانان]] چند همسری قانونی است.
| در نیجریه و آفریقای جنوبی، polygamous marriages under customary law and for Muslims are legally recognized.
<sup>۳</sup>[[موریس]]:| در موریس، اتحادهای چندنفره قانوناً به رسمیت شناخته نمی‌شوند. مردان مسلمان می‌توانند تا چهار زن داشته باشند که از جایگاه قانونی زن برخوردار نیستند.}}]]
 
به‌طور کلی، در بسیاری کشورها، '''چندهمسری''' به صورت [[چندزنی]] قانونی است. برخی از [[کشورهای جهان]] اجازهٔ [[چندهمسری]] را نمی‌دهند. در کشورهایی که چندهمسری قانونی نیست ،نیست، شخصی که با وجود ازدواج قانونی با کسی با شخص دیگری ازدواج کند مرتکب [[دو همسری]] می‌شود. در این موارد ازدواج دوم قانوناً بی‌اعتبار و باطل شمرده می‌شود. ممکن است علاوه بر این شخص دچار مجازات‌های دیگر شود.
توضیحات:{{سخ}}
 
<sup>۱</sup>[[هند]]، [[سنگاپور]] و [[سری لانکا]]: به هر شکل غیرقانونی جز برای [[مسلمانان]].{{سخ}}
<sup>۲</sup>[[اریتره]]: قانون فدرال آن را ممنوع کرده ولی برخی مناطق می‌توانند طبق [[احکام اسلام]] آن را انجام دهند. فقط مسلمانان می‌توانند قانوناً چند همسر داشته باشند.{{سخ}}
<sup>۳</sup>[[موریس]]: اتحادهای چندنفره قانوناً به رسمیت شناخته نمی‌شوند. مردان مسلمان می‌توانند تا چهار زن داشته باشند که از جایگاه قانونی زن برخوردار نیستند.]]
 
به‌طور کلی، در بسیاری کشورها، '''چندهمسری''' به صورت [[چندزنی]] قانونی است. برخی از [[کشورهای جهان]] اجازهٔ [[چندهمسری]] را نمی‌دهند. در کشورهایی که چندهمسری قانونی نیست ، شخصی که با وجود ازدواج قانونی با کسی با شخص دیگری ازدواج کند مرتکب [[دو همسری]] می‌شود. در این موارد ازدواج دوم قانوناً بی‌اعتبار و باطل شمرده می‌شود. ممکن است علاوه بر این شخص دچار مجازات‌های دیگر شود.
 
== منابع ==