تفاوت میان نسخه‌های «اینترلوکین ۲»

جز (افزودن جعبه> (درخواست کاربر:Wikimostafa) +تمیز+)
 
[[رده:داروهای تعدیل‌کننده پاسخ ایمنی]]
[[رده:درمان سرطان]]
[[رده:ژن‌های روی کروموزوم ۴ انسان]]
[[رده:سیتوکین‌ها]]
[[رده:محرک‌های دستگاه ایمنی]]