باز کردن منو اصلی

تغییرات

1 ویرایش Yaromeh (بحث) خنثی‌سازی شد: ناقوس ارتباطی با این ساز ندارد. (توینکل)
== انواع سازهای کوبه‌ای ==
{{Div col|cols=۲}}
* [[ناقوس|زنگبلز]] ([[زنگ]]، [[زنگوله]])
* [[بلز_(ساز)|بلز]]
* تومبا
* [[طبله]]