تفاوت میان نسخه‌های «جام باشگاه‌های جهان ۲۰۱۸»

←‏مسابقات: اصلاح ارقام
(←‏مسابقات: اصلاح ارقام)
<!-- quarter-finals -->
|۱۵ دسامبر - [[ورزشگاه هزاع بن زاید|العین]]|{{پرچمک|TUN}} [[باشگاه فوتبال اسپرانس تونس|اسپرانس تونس]]|<!-- نتیجه ۱ -->|{{پرچمک|UAE}} [[باشگاه فوتبال العین|العین]]|<!-- نتیجه ۲ -->
|۱۵ دسامبر - [[ورزشگاه هزاع بن زاید|العین]]|{{flagicon|JPN}} '''[[باشگاه فوتبال کاشیما آنتلرز|کاشیما آنتلرز]]'''|<!-- نتیجه ۱ -->'''۳'''|{{پرچمک|MEX}} [[باشگاه فوتبال گوادالاخارا|گوادالاخارا]]|<!-- نتیجه ۲ -->
<!-- semi-finals -->
|۱۸ دسامبر - [[ورزشگاه هزاع بن زاید|العین]]|{{پرچمک|ARG}} [[باشگاه فوتبال ریور پلیت|ریور پلیت]]|<!-- نتیجه ۱ -->|{{پرچمک|}} برنده مسابقه ۲|<!-- نتیجه ۲ -->
|۱۹ دسامبر - [[ورزشگاه شهری زاید|ابوظبی]]|{{پرچمکflagicon|JPN}} برنده[[باشگاه مسابقهفوتبال ۳کاشیما آنتلرز|کاشیما آنتلرز]]|<!-- نتیجه ۱ -->|{{پرچمک|ESP}} [[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]|<!-- نتیجه ۲ -->
<!-- final -->
|۲۲ دسامبر - [[ورزشگاه شهری زاید|ابوظبی]]|{{پرچمک|}} برنده مسابقه ۶|<!-- نتیجه ۱ -->|{{پرچمک|}} برنده مسابقه ۵|<!-- نتیجه ۲ -->
|۲۲ دسامبر - [[ورزشگاه شهری زاید|ابوظبی]]|{{پرچمک|}} بازنده مسابقه ۶|<!-- نتیجه ۱ -->|{{پرچمک|}} بازنده مسابقه ۵|<!-- نتیجه ۲ -->
<!-- fifth place -->
|۱۸ دسامبر - [[ورزشگاه هزاع بن زاید|العین]]|{{پرچمک|}} بازنده مسابقه ۲|<!-- نتیجه ۱ -->|{{پرچمک|MEX}} بازنده[[باشگاه مسابقهفوتبال ۳گوادالاخارا|گوادالاخارا]]|<!-- نتیجه ۲ -->
|}}
 
|تاریخ = ۱۵ دسامبر ۲۰۱۸
|زمان = ۱۷:۰۰
|تیم۱ = [[باشگاه فوتبال اسپرانسکاشیما تونسآنتلرز|اسپرانسکاشیما تونسآنتلرز]] {{پرچمکflagicon|TUNJPN}}
|نتیجه = مسابقه ۲۳–۲
|تیم۲ = {{پرچمک|UAEMEX}} [[باشگاه فوتبال العینگوادالاخارا|العینگوادالاخارا]]
|گل۱ = [[ریوتا ناگاکی|ناگاکی]] {{گل|۴۹}}{{سخ}}[[سرجینیو]] {{گل|۶۹|پ}}{{سخ}}[[هیروکی آبه|آبه]] {{گل|۸۴}}
|گل۱ =
|گل۲ = {{گل|۶}} [[انجل زالدیوار|زالدیوار]]{{سخ}}{{گل|۹۰+۴|خودی}} [[لئو سیلوا]]
|گل۲ =
|ورزشگاه = [[ورزشگاه هزاع بن زاید]]، [[العین]]
|تماشاگران = ۳٬۹۹۷
|داور = [[باملاک تسما ویسا]] ([[فدارسیون فوتبال اتیوپی|اتیوپی]])
|داور =
|گزارش = [https://www.fifa.com/clubworldcup/matches/match/300452760300452764/ گزارش]
}}
----
|تاریخ = ۱۵ دسامبر ۲۰۱۸
|زمان = ۲۰:۳۰
|تیم۱ = [[باشگاه فوتبال کاشیمااسپرانس آنتلرزتونس|کاشیمااسپرانس آنتلرزتونس]] {{flagiconپرچمک|JPNTUN}}
|نتیجه = مسابقه ۳۲
|تیم۲ = {{پرچمک|MEXUAE}} [[باشگاه فوتبال گوادالاخاراالعین|گوادالاخاراالعین]]
|گل۱ =
|گل۲ =
|تماشاگران =
|داور =
|گزارش = [https://www.fifa.com/clubworldcup/matches/match/300452764300452760/ گزارش]
}}
 
|تاریخ = ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸
|زمان = ۲۰:۳۰
|تیم۱ = [[باشگاه فوتبال کاشیما آنتلرز|کاشیما آنتلرز]] {{flagicon|JPN}}
|تیم۱ = برنده مسابقه ۳ {{پرچمک|}}
|نتیجه = مسابقه ۶
|تیم۲ = {{پرچمک|ESP}} [[باشگاه فوتبال رئال مادرید|رئال مادرید]]