تفاوت میان نسخه‌های «جام بین قاره‌ای فوتبال»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|{{flagicon|ITA}} [[آ.ث میلان]]||۳||(۱۹۶۹، ۱۹۸۹، ۱۹۹۰)
|-
|{{flagicon|ARG}} [[باشگاه فوتبال بوکا خونیورز|بوکا جونیورزخونیورز]]||۳||(۱۹۷۷، ۲۰۰۰، ۲۰۰۳)
|- style="background: #F5F5FF;"
|{{flagicon|URU}} [[ناسیونال (باشگاه فوتبال)|ناسیونال]]||۳||(۱۹۷۱، ۱۹۸۰، ۱۹۸۸)
|{{flagicon|BRA}} [[باشگاه فوتبال گرمیو|گرمیو]]||۱||(۱۹۸۳)
|- style="background: #F5F5FF;"
|{{flagicon|ARG}} [[باشگاه فوتبال ریور پلیتپلاته|ریور پلیتپلاته]]||۱||(۱۹۸۶)
|-
|{{flagicon|YUG}} [[باشگاه فوتبال ستاره سرخ بلگراد|ستاره سرخ]]||۱||(۱۹۹۱)