تفاوت میان نسخه‌های «ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی»

جز
| وزیر۱ـآغاز تصدی = مرداد ۱۳۷۲
| وزیر۱ـپایان تصدی = ۱۳۷۳
| وزیر۱ـحزب = حزبفعال کارگزارانسیاسی سازندگیمستقل
| وزیر۱ـمنبع = <ref>{{یادکرد وب |نویسنده= |نشانی=http://www.asriran.com/fa/news/288069/وزیران-اقتصاد-از-آغاز-جمهوری-اسلامی-تا-کنون-چشم-باب-همایون-به-مرد-دوازدهم |عنوان=وزیران اقتصاد از آغاز جمهوری اسلامی تاکنون: چشم «باب همایون» به مرد دوازدهم |ناشر=[[عصر ایران]] |تاریخ=۷ مرداد ۱۳۹۲ |تاریخ بازبینی=۷ شهریور ۱۳۹۶}}</ref>
}}