تفاوت میان نسخه‌های «ایران ورزشی»

نام
(نام)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(نام)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
گروه کاری روزنامه ایران ورزشی به شرح زیر معرفی می‌شوند.
مدیرمسوول: مهدی عباسی راد، سردبیر: سعید زاهدیان اصل، معاون سردبیر: آرمن ساروخانیان، دبیر تحریریه: [[فرشاد کاس‌نژاد]]، مدیر فنی: فرشید بهاری، مدیر هنری: محسن ذاکری، سرویس فوتبال ایران: حمیدرضا عرب (دبیر)، جعفر برزگر، امیر اسدی، محمد قراگزلو، سعید آقایی، هومن جعفری، اکبر منتشلو، زهرا اسدی، رضا قلندری، سمیرا شیرمردی، بهناز میرمطهریان، مهدیه دریابیگی
سرویس ورزش جهان: اشکان نعمت پور (دبیر)، علی بلندنظر، جعفر جدی، یاسر احمدی، رضا قلندریاحمدی
سرویس ورزش ایران: آزاده پیراکوه (دبیر)، محسن وظیفه، رضا عباسپور، آنا سلیمانی، محسن آجرلو، ناصر انصافی مقدم
عکس: [[رضا معطریان]]، نعیم احمدی
۳

ویرایش