تفاوت میان نسخه‌های «دین ابراهیمی»

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
(پیوندهای اضافه شده)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه ویرایش توسط نرم‌افزار اندروید
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
[[ابراهیم]] از پیامبران (یا یکی از [[سه شه‌پدر]] در سنت یهود) سامی است که داستان او در [[قرآن]] و [[تورات]] با اختلافات جزئی آمده‌است.
 
گفته می‌شود بیش از ۵۴ درصد از جمعیت جهان پیرو یکی از ادیان ابراهیمی می‌باشند. بزرگترین ادیان ابراهیمی به ترتیب زمانی عبارتند از [[یهودیت]] (۱ هزاره قبل از میلاد مسیح)، [[مسیحیت]] (قرن یکم میلادی)، [[اسلام]] (قرن هفتم میلادی) .<ref name=adherents>{{cite web |last=Hunter |first=Preston |title=Major Religions of the World Ranked by Number of Adherents |url=http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html |publisher=Adherents.com}}</ref><ref name="britannica_stats">{{cite web |title=Worldwide Adherents of All Religions by Six Continental Areas, Mid-2002 |url=http://www.britannica.com/eb/table?tocId=9394911 |work=[[Encyclopædia Britannica]] |year=2002 |archiveurl=http://web.archive.org/web/20070312004028/http://www.britannica.com/eb/table?tocId=9394911 |archivedate=12 March 2007 |deadurl=yes|accessdate=15 September 2014}}</ref><ref>* {{cite web |title=Why "Abrahamic"? |publisher=Lubar Institute for Religious Studies at U of Wisconsin |url=http://lisar.lss.wisc.edu/welcome/Why%20Abrahamic.html |accessdate=3 March 2012}}
* {{cite journal |last=Lawson |first=Todd |editor-last=Cusack |editor-first=Carole M. |editor2-last=Hartney |editor2-first=Christopher |title=Baha'i Religious History |journal=Journal of Religious History |volume=36 |issue=4 |pages=463–470 |date=December 13, 2012 |url=http://bahai-library.com/lawson_bahai_religious_history |jstor=|issn=1467-9809 |doi=10.1111/j.1467-9809.2012.01224.x |accessdate=September 5, 2013}}
* {{Cite journal |last=Collins |first=William P. , reviewer |title=Review of: The Children of Abraham: Judaism, Christianity, Islam / F. E. Peters. -- New ed. -- Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004 |journal=Library Journal |volume=129 |issue=14 |pages=157, 160 |publisher=|location=New York |date=September 1, 2004 |url=http://www.hclib.org/pub/bookspace/discuss/?bib=1061320&theTab=Reviews |accessdate=Sep 13, 2013}}</ref>
 
=== تداوم کلامی ===
همهٔ ادیان ابراهیمی معتقدند یک خداوند یکتا و ابدی تمام جهان را آفریده و برای هدایت بشر قوانینی را از طریق پیامبران فرستاده استفرستاده‌است. همچنین در [[روز داوری]] انسان‌ها براساس پایبندی به قوانین الهی مورد قضاوت قرار می‌گیرند. قوانین که توسط ادیان ابراهیمی به عنوان قوانین الهی شناخته می‌شود با اختلاف اندکی مشابه یکدیگر می‌باشند.
 
=== کتاب مقدس ===
 
=== گرایش اخلاقی ===
تمامی ادیان ابراهیمی به انتخاب بین [[خیر و شر]] معتقدند. همچنین قوانین الهی را مبنای [[اخلاق]] و ضامن تعهد اخلاقی می‌دانند. در قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، بر لزوم میانه‌روی، فروتنی و دوری از اسراف باورمندان تأکید شده‌است.<ref>[http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_143_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87آیه_143_سوره_بقره#%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86انصاریان بقره/143]</ref><ref>[http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_19_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86آیه_19_سوره_لقمان لقمان/19]</ref><ref>[http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_63_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86آیه_63_سوره_فرقان فرقان/63]</ref><ref>[http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_31_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81آیه_31_سوره_اعراف اعراف/31]</ref>
 
=== رستاخیز ===